ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. На кінець звітного року кількість працівників ПАТ “Укрнафта” склала 28821 чол. Працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах, немає.
      Дані про кількість осіб, які працюють у ПАТ “Укрнафта”, за основним місцем
      роботи, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу, за три останні роки:
      Працювало за основним місцем роботи всього: 2009 рік – 30030 осіб, 2010 рік – 29665 осіб, 2011 рік – 29665 осіб
      Всього у т.ч. на умовах не повного робочого часу: 2009 рік – 340 осіб, 2010 рік – 368 осіб, 2011 рік – 735 осіб
      Працювало за сумісництвом: 2009 рік - 114 осіб, 2010 рік – 133 осіб, 2011 рік – 119 осіб
     
      Фонд оплати праці працівників ПАТ “Укрнафта” за 2011 рік склав 1233,3 млн. грн.; за 2009 рік - 1026,0 млн.грн.; за 2010 рік - 1153,4 млн.грн.
      Плинність кадрів у ПАТ “Укрнафта” в 2011 році становила 5,3 %.
      Зміна чисельності працівників не є суттєвою та пояснюється виробничою необхідністю.
      6.2. Колективний договір ПАТ “Укрнафта” з працівниками укладено. Колективний договір прийнято на конференції трудового колективу працівників ПАТ “Укрнафта” з дотриманням вимог Закону України “Про колективні договори та угоди”. Колективний договір набрав чинності з дати підписання Сторонами: Правлінням в особі Голови Правління Товариства та Об’єднаним профспілковим комітетом працівників Товариства в особі Голови Об’єднаного профспілкового комітету – 17 травня 2007 року і діє до цього часу у відповідності до пункту 1.1. Колективного договору – до укладення нового Колективного договору.
      З працівниками при прийомі на роботу як правило укладається безстроковий трудовий договір в усній формі.
     
      6.3. ПАТ “Укрнафта” здійснює сучасну соціальну та кадрову політику відповідно до чинного законодавства України.
      ПАТ “Укрнафта” забезпечено спеціалістами в повному обсязі відповідно до виробничої програми та штатної розстановки.
      Якісний склад персоналу Товариства є наступним: 7571 працівників мають повну вищу освіту, 6197 чоловік – базову вищу освіту, тобто 13768 працівників (47,9,0%) мають вищу освіту.
      Підвищив кваліфікацію у 2011 році 4551 працівник.
      Оплата праці працівників Товариства проводиться у відповідності до законодавства України, Колективного договору та інших Положень, діючих у ПАТ „Укрнафта”, у вигляді: тарифних ставок ( посадових окладів), доплат та надбавок, премій та інших компенсаційних і заохочувальних виплат.
      До тарифних ставок та посадових окладів працівників проводяться виплати доплат і надбавок, передбачених Колективним договором, а саме: за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, за роботу в нічний час, за збільшення обсягу робіт, за керівництво бригадою, за класність водіям та інші.
      З метою стимулювання працівників за виконання та перевиконання планових показників, зниження собівартості продукції, економію всіх видів енергетичних та матеріальних ресурсів проводиться преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій, за загальні результати роботи за підсумками роботи за рік, за виконання особливо важливих завдань та робіт.
      Також проводиться преміювання працівників при нагородженні:
      - почесними відзнаками ПАТ „Укрнафта” у відповідності до Положення про нагородження почесними відзнаками ПАТ “Укрнафта”;
      - державними та урядовими нагородами, відзнаками, грамотами та подяками, а також Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України.
      На виконання норм Колективного договору, працівникам Товариства проводяться інші заохочувальні та компенсаційні виплати: до державних свят (8 Березня, 9 Травня), до професійного свята, до ювілейних дат, матеріальна допомога при виході у щорічну відпустку.
      Надання працівникам різних видів соціальних пільг проводиться з дотриманням вимог Колективного договору ПАТ “Укрнафта”. Всього у 2011 році було надано працівникам ПАТ „Укрнафта” різних видів матеріальної допомоги на суму 39377,1 тис. гривень.
      Багатодітним сім'ям, які мають 3-х і більше дітей віком до 16 років надавалась матеріальна допомога щомісячно по 30 грн., на дітей-інвалідів з дитинства - матеріальна допомога по 200 грн. щомісячно на кожну дитину.
      ПАТ “Укрнафта” надавало адресну допомогу багатодітним сім'ям працівників на суму 414,1 тис. грн.; дітям-інвалідам було надано допомоги на суму 554,7 тис. грн. При народженні дитини працівника надавалась матеріальна допомога на суму 1500 грн., на що було направлено 1002,4 тис. гривень. Працівникам проводилася виплата одноразової матеріальної допомоги до 2000 грн. в разі виникнення матеріальних ускладнень. Всього протягом 2011 року було виплачено матеріальної допомоги - 2892,1 тис. грн.
      Відповідно до положень Колективного договору виплачувалась матеріальна допомога на поховання сім’ї покійного: в разі смерті працівника – в розмірі по 2000 гривень, в разі смерті непрацюючого пенсіонера – в розмірі по 1000 гривень; матеріальна допомога на поховання близьких, рідних працівника або непрацюючого пенсіонера - в розмірі по 600 гривень. Всього протягом 2011 року було виплачено матеріальної допомоги на поховання на суму 1328,6 тис. гривень.
      Працівникам, які виходять на пенсію за власним бажанням, виплачувалась одноразова грошова виплата від 1 до 12 посадових окладів в залежності від стажу роботи у нафтогазовій промисловості. У 2011 році одноразова виплата при виході на пенсію за власним бажанням склала 25307,4 тис. грн.
      ПАТ "Укрнафта" надавало адресну допомогу більше 11 тисячам непрацюючим пенсіонерам, які працювали у нафтовій галузі. Вони отримували щоквартально матеріальну допомогу у розмірі по 100 грн. Крім цього, протягом року надавалась матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам-учасникам бойових дій до Дня Перемоги 9 травня у розмірі по 150 грн., учасникам війни – по 100 грн. За 2011 рік соціальні виплати пенсіонерам склали 6432,8 тис. гривень.
     
      6.4. Правочинів та зобов’язань ПАТ "Укрнафта", що стосуються можливості участі працівників ПАТ "Укрнафта" у його статутному капіталі, не було.