ЕСКРІН Державне підприємство "Південна залізниця"

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
     
      Повне найменування:
      ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
      Скорочене найменування емітента:
      ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01072609
     
      З метою приведення у відповідність із чинним законодавством України змінено назву Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» (скорочена назва – Південна залізниця) на державне підприємство «Південна залізниця» (наказ Міністерства інфраструктури України від 10.04.2012 №212), державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 19.04.2012 (номер запису 14801050102000651) держаним реєстратором Виконавчого комітету Харківської міської ради Щербина Л.М.
     
      3.2. Дата проведення державної реєстрації - 04.03.1992 ,
      Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комiтет Харкiвської мiської Ради.
      Місцезнаходження емітента - 61052, м. Харків, вул. Червоноарміська, б.7,
      тел.: (+38) 057-724-47-09, 057-724-14-51,
      факс (+38) 057-724-14-52,
      адреса електронної пошти: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua,
      веб сторінка в мережі Інтернет: www.pz.gov.ua
     
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати (у разі створення емітента на визначений строк чи для досягнення певної мети), або зазначається, що емітента створено на невизначений строк.
      Південна залізниця створена в 1869 році. Згідно чинного законодавства України зареєстрована в 1992 році Виконавчим комітетом Харківської міської ради на невизначений строк.

      3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформацію про істотні факти та важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років. Також розкривається інформація про заплановані або очікувані злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з основною діяльністю.
     
      22 травня 1869 року Харків зустрів перший потяг, що прибув з півночі. У липні 1869 року було відкрито регулярний рух на Курсько-Харківсько-Азовскій залізниці до Харкова.
      Курсько-Харківсько-Азовська залізниця була створена як підприємство приватне, в 1864 році уряд ухвалює рішення про утворення Харківсько - Миколаївської залізниці.
      У 1868 році підписується концесія між урядом, з одного боку, і приватними особами, з другого, про утворення акціонерного товариства – Товариство "Харківсько –Кременчуцька залізниця».
      У 1876 році Харківсько -Миколаївська залізниця приступає до будівництва Сумської лінії. У 1885 році за розпорядженням Комітету Міністрів і казни почато будівництво Роменської ділянки від станції Кременчук до станції Ромни.
      З 1 лютого 1891 року Курсько-Харківсько-Азовська залізниця передана у ведення казни. У 1895 році Курсько-Харківсько-Азовську залізницю об'єднано з Лозівсько-Севастопільською і Джанкой - Феодосійською і з 1896 року вона стала називатися Курсько - Харківсько - Севастопільською.
      01.01.1907 року відбувається злиття колишніх Курсько - Харківсько - Севастопільської і Харківсько - Миколаївської залізниць і утворення Південних казенних залізниць, довжина яких до 1913 року складає 4510,249 версти – без малого половину довжини всіх залізниць України.
      Після непостійної структури 20-х років і корінної реорганізації системи управління транспортом в 30-і роки ХХ століття 1 лютого 1934 року утворюється власне Південна залізниця, у складі якої залишаються 4 відділення: Білгородське, Харківське, Основ”янське, Полтавське. У травні цього ж року на Південній залізниці утворюються ще два відділення – Кременчуцьке і Люботинське, а через два роки додаються Лозівське і Ромненське.
      Згідно Закону України «Про підприємства, установи і організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» і Постанови КМУ від 31.10.1991, а також наказу начальника залізниці від 26.11.1991, Південна залізниця, її відділяння і підприємства переходять в державну власність України.
      Наказом начальника залізниці від 22.01.1992 всі підприємства, установи і організації, територіально розташовані в Російській федерації, були передані Білгородському відділенню, яке відповідно вийшло зі складу Південної залізниці.
      04.03.1992 року - здійснена державна реєстрація залізниці Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської Ради. Південна залізниця зареєстрована як статутне територіально - галузеве об’єднання.
      19.04.2012 з метою приведення у відповідність із чинним законодавством України змінено назву Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» на державне підприємство «Південна залізниця» (наказ Міністерства інфраструктури України від 10.04.2012 №212).
     
      Протягом останніх п`яти років істотних фактів та важливих подій, таких як злиття, приєднання, перетворення, поділу, виділу або купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов`язаної з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші події - не відбувалося.
     
      Інформація про заплановані або очікувані злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з основною діяльністю – відсутня

      3.5. Інформація про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком. Зазначається стисла інформація про органи емітента, а саме: перелік утворених товариством органів та їх склад відповідно до статуту товариства.
     
      Державне підприємство “Південна залізниця” створене згідно із Законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільним та Господарським кодексами України, засноване на державній власності, яке входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрація залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця).
      Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чиним законодавством за поданням Уповноваженого органу управління (Міністерство інфраструктури України). Уповноважений орган управління з начальником Залізниці укладає контракт.
      Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через Управління Залізниці – відокремлений апарат, організаційна структура якого затверджується начальником Залізниці.
      Начальник Залізниці самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління.
     
      Протягом звітного періоду структурних змін в організаційній структурі Південної залізниці, основних структурних підрозділах та їх функіональному призначенні не було.
     
      3.6. Інформацію про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи:
      Державне підприємство "Південна залізниця" має 134 відокремлені структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
      Для організації безперебійної роботи залізниці з метою забезпечення потреб народного господарства в перевезеннях вантажів та пасажирів створено: 4 дирекції залізничних перевезень, 10 локомотивних депо, 3 моторвагонних депо, 2 пасажирських вагонних депо та 3 вагонних дільниці, авторемонтна майстерня, 3 вокзали.
      Ремонт і поточне утримання колійного господарства забезпечують 15 дистанцій колії та 5 колійних машинних станцій, 4 дистанції захисних лісонасаджень, 1 дорожній центр механізації колійних робіт, рейкозварювальний поїзд, мостобудівний поїзд, колійний ремонтно-механічний завод, колійна машинна станція по ремонту земляного полотна.
      Технічне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ і зв’язку виконують 8 дистанцій сигналізації та зв’язку.
      7 дистанцій електропостачання та структурний підрозділ «Енергозбут» забезпечують налагоджений працездатний стан всіх пристроїв електрифікації та електропостачання залізниці.
      Вантажі та контейнери обслуговуються механізованою дистанцією навантажувально-розвантажувальних робіт.
      8 будівельно-монтажних експлуатаційних управлінь, 2 будівельно-монтажних поїзда, 1 завод залізобетонних конструкцій, 1 завод металевих конструкцій, 1завод будівельних деталей і матеріалов, 1 сміттєпрероблювальний комплекс забезпечують надійне утримання виробничих і житлових будівель та споруд, будівельно-монтажні роботи, капітальний та поточний ремонт основних засобів залізниці.
      Головний матеріально-технічний склад залізниці, 2 регіональних відділа матеріально-технічного постачання та 1 база забезпечують підрозділи залізниці матеріалами, обладнанням, запасними частинами, спецодягом та іншими виробами по встановленій номенклатурі.
      2 загони воєнізованої охорони та спеціалізована команда воєнізованої охорони по доставці та охороні цінностей забезпечують роботу по збереженню вантажів, що перевозяться, об’єктів залізниці та інших цінностей; координують роботу підрозділів залізниці з питань пожежної безпеки.
      Інформаційно-обчислювальний центр забезпечує експлуатаційну роботу залізничного транспорту шляхом здійснення заходів з підвищення ефективності автоматизованих систем управління (АСУ) на залізниці, обробки різного виду інформації, в т.ч обробки перевізних документів.
      Автобаза залізниці забезпечує утримання та функціонування автомобільного транспорту.
      Два центри професійної освіти надають освітні послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників Південної залізниці, друкарня залізниці – друкарські послуги.
      Оздоровленням залізничників та членів їх сімей, організацією заходів фізичної культури та спорту займаються 2 санаторія, дитячий лікувально-оздоровчий центр, фізкультурно-спортивний клуб та спортивний комплекс.
      До складу Управління залізниці входять 10 профільних служб.
      134 відокремлені структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи
      1.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072763,
      2.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ОСНОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073248,
      3.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦIЯ ХАРКIВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073194,
      4.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ЛОЗОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073142,
      5.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01073260,
      6.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ ХАРКІВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 21255767,
      7.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072591,
      8.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073389,
      9.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ПОЛТАВА-ПІВДЕННА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04796295,
      10.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ КРЕМЕНЧУК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25154193,
      11.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ГРЕБІНКА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 21048459,
      12.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА МЕХАНІЗОВАНА ДИСТАНЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04728365,
      13.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22528664,
      14.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП'ЯНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073751,
      15.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ КУП'ЯНСЬК-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073702,
      16.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ КУП’ЯНСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 23335826,
      17.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22637591,
      18.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072906,
      19.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04737401,
      20.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04737418,
      21.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП'ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073805,
      22.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОЗІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072912,
      23.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ'ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 05404475,
      24.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕНЕРГОЗБУТ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26058451,
      25.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 34951740,
      26.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22637608,
      27.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ВАНТАЖНЕ ДЕПО ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072800,
      28.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО ОСНОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072823,
      29.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО ПОЛТАВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04712358,
      30.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО КРЕМЕНЧУК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04712370,
      31.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО КУП'ЯНСЬК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073722,
      32.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22657321,
      33.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕЛЕКТРОВОЗНЕ ДЕПО ХАРКІВ-«ЖОВТЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01073159,
      34.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ОСНОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073113,
      35.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ПОЛТАВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04711330,
      36.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КРЕМЕНЧУК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04711347,
      37.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО РОМНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 14017563,
      38.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СМОРОДИНО» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073314,
      39.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ЛОЗОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073171,
      40.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073165,
      41.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ГРЕБІНКА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04711353,
      42.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КУП'ЯНСЬК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073774,
      43.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКА АВТОРЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22703044,
      44.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 23752406,
      45.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073254,
      46.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОЗІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073125,
      47.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ІЗЮМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073225,
      48.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ'ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073231,
      49.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073320,
      50.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СМОРОДИНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073277,
      51.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073082,
      52.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04733047,
      53.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04733053,
      54.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «РОМЕНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073610,
      55.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРАСНОГРАДСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24670426,
      56.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬК-ВУЗЛОВА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24133591,
      57.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬК-ПІВДЕННА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 23911603,
      58.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГРЕБІНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04733061,
      59.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПРИЛУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073633,
      60.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24016081,
      61.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073716,
      62.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ`ЯНСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 39» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073099,
      63.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 131» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073060,
      64.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 133» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073745,
      65.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 213» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072941,
      66.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЦЕНТР МЕХАНІЗАЦІЇ КОЛІЙНИХ РОБІТ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073354,
      67.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕЙКОЗВАРЮВАЛЬНИЙ ПОЇЗД №11» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25692594,
      68.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОСТОБУДІВНИЙ ПОЇЗД № 8» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01097349,
      69.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ ПО РЕМОНТУ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01097272,
      70.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25617629,
      71.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛУБЕНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073583,
      72.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 132» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 26091017,
      73.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КОЛІЙНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 36818085,
      74.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22637614,
      75.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072852,
      76.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОЗІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072869,
      77.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04734934,
      78.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ`НСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073053,
      79.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073308,
      80.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04734957,
      81.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГРЕБІНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04734963,
      82.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 24278059,
      83.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПАСАЖИРСЬКА СЛУЖБА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22677051,
      84.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ВАГОНА ДІЛЬНИЦЯ № 1» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 06719465,
      85.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ВАГОНА ДІЛЬНИЦЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04841044,
      86.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ВАГОНА ДІЛЬНИЦЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04841050,
      87.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПАСАЖИРСЬКЕ ВАГОНЕ ДЕПО ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072817,
      88.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПАСАЖИРСЬКЕ ВАГОНЕ ДЕПО ГРЕБІНКА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04712364,
      89.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВОКЗАЛ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26105185,
      90.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВОКЗАЛ СТАНЦІЇ СУМИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 24017643,
      91.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВОКЗАЛ ПОЛТАВА-ПІВДЕННА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26003042,
      92.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01097326,
      93.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605415,
      94.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ`ЯНСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605436,
      95.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 33605441,
      96.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605462,
      97.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605258,
      98.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 33605457,
      99.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГРЕБІНКІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», 33605420,
      100.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04707529,
      101.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01095882,
      102.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25616920,
      103.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СМІТТЄПЕРЕРОБЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТАНЦІЇ ЛЮБОТИН» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26489091,
      104.СЛУЖБА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 23913039,
      105.ГОЛОВНИЙ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ СКЛАД ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 38160983,
      106.ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 01104641,
      107.КУП'ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 01104664,
      108.БАЗА N40 СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ СТАНЦІЇ ЛОЗОВА, КОД ЄДРПОУ 01103725,
      109.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ВОЄНIЗОВАНОЇ ОХОРОНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22643170,
      110.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАГІН ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072958,
      111.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАГІН ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 13955775,
      112.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМАНДА ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ ПО ДОСТАВЦІ ТА ОХОРОНІ ЦІННОСТЕЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24329621,
      113.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДОРОЖНІЙ ФІЗКУЛЬТУНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ЛОКОМОТИВ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22721071,
      114.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ЛОКОМОТИВ» КУП'ЯНСЬКОГО РЕГІОНУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22683666,
      115.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГОСПОДАРСЬКА СЛУЖБА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22676666,
      116.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА МАРКЕТИНГУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25615487,
      117.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25866226,
      118.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МЕДИЧНА СЛУЖБА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 26149461,
      119.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01116452,
      120.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛУБЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01119134,
      121.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОНЯЧНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22613128,
      122.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОБАЗА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072987,
      123.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01073047,
      124.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДРУКАРНЯ №18» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 02470678,
      125.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «САНАТОРІЙ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01111612,
      126.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « САНАТОРІЙ-ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «МРІЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01115751,
      127.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛОКОМОТИВ» ІМ.ГЕРОЯ УКРАЇНИ Г.КІРПИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 33412591,
      128.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 35245253,
      129.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОТОРВАГОННЕ ДЕПО «ХАРКІВ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073188,
      130.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОТОРВАГОННЕ ДЕПО ЛЮБОТИН» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072773,
      131.КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 24824607,
      132.ПРОМИВАЛЬНО-ПРОПАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ КАГАМЛИКСЬКА ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 25898410,
      133.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОТОРВАГОННЕ ДЕПО ПОЛТАВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 35476348,
      134.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ВАГОННЕ ДЕПО КУП”ЯНСЬК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 38631214
     
      3.7. Дочірні та залежні підприємства емітента - відсутні. Підприємства, які по відношенню до емітента є дочірніми/залежними, перебувають у процесі ліквідації - відсутні.

      3.8. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року.
     
      В установчих документах Південної залізниці розмір статутного фонду не визначений, оскільки законодавством України не встановлені вимоги щодо розмірів статутного фонду для державних підприємств.
      Розмір статутного капіталу на початок 2012 складав 1 886 462 тис.грн., на кінець 2012 – 1 863 255 тис.грн.
      За 1 квартал 2012 відбулися зміни розміру статутного капіталу, а саме: станом на 31 березня 2012 розмір статутного капіталу зменшився на 23 207 тис.грн. та складав 1 863 255 тис.грн., і в подальшому до кінця 2012 не змінювався. Зменшення статутного капіталу відбулося у зв’язку з передачею об’єктів рухомого складу (вантажних вагонів) з балансу залізниці на баланс підприємств Укрзалізниці згідно наказів УЗ від 26.12.2011 №683-Ц; від 27.02.2012 №063-Ц.
      Розмір власного капіталу на початок 2012 складав 10 229 433 тис.грн., на кінець 2012 збільшився на 127 548 тис.грн. та склав – 10 356 981 тис.грн. Зміни розміру власного капіталу відбулися за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку та зменшення розміру іншого додаткового капіталу.

      3.9. Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо.
     
      Державне підприємство "Пiвденна залiзниця" створене згідно із законами України "Про транспорт" ," Про залізничний транспорт", Цивільним і Господарським кодексами України, засноване на державній власності, підпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (надалі -Укрзалiзниця). Місцезнаходження об'єднання: м. Київ-150, вул. Тверська,5. і входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
      Вiдповiдно до Постанови КМУ № 356 вiд 14.12.1991 р. у пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi перебувають Донецька, Львiвська, Одеська, Пiвденна, Пiвденно - Захiдна та Приднiпровська залiзницi, а також всi iншi розташованi на територiї України пiдприємства, установи i органiзацiї , що були пiдпорядкованi Мiнiстерству шляхiв СРСР.
      Укрзалiзниця здійснює централiзоване керування процесом перевезень у внутрiшньому та мiждержавному сполученнях, також регулює виробничу - господарську дiяльнiсть залiзниць.
      Протягом звітного періоду емітент не став учасником та не брав участі в інших об'єднаннях підприємств.